SESSIONER

Session 1

11. juni

Torsdag

11:00

"De store linjer" - visionerne om det næste sundhedsvæsen

Hvad er den overordnede plan for det danske sundhedsvæsen. Har de ”gamle” spillet sig selv af banen, og hvad er der i det hele taget råd til, når fremtidens sundhedsvæsen skal bygges op.

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Hvad har vi råd til? Sundhedssektorens nye økonomiske vilkår:

Carl-Johan Dalgaard, overvismand, professor, Københavns Universitet 

Den store vision 1 - Lars Løkke Rasmussen (V) 

Panel: Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, og Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 2

15. juni

Mandag

11:00

SYGEHUSENE, DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN OG KOMMUNERNE

Coronakrisen har vist alle, at sundhedsverdenens parter faktisk godt kan samarbejde. Kommunerne tog fra og tog ansvar, og det lykkedes at få sygehusene til at samarbejde med kommunerne. De praktiserende læger påtog sig villigt nye opgaver og nye måder at gøre tingene på. Hvad kan der bygges videre på?

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Somatikken og det akutte: Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen

Psykiatrien: Merete Nordentoft, professor, overlæge

Almen praksis: Anders Beich, formand for DSAM

Panel: Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, og Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 3

17. juni

Onsdag

12:00

Perspektivet

Sundhedsvæsenet handler om mennesker, der skal behandles med respekt og omtanke. Når det nye sundhedsvæsen skal bygges op, hvordan skal mennesket så tænkes ind?

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Krystalkuglen: Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker

Præsten: Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet

Etikken: Anne-Marie Gerdes, klinikchef, Rigshospitalet, professor, formand for Etisk Råd.

Panel: Mads Koch Hansen, læge, tidl. direktør Sygehus Lillebælt og formand for Lægeforeningen, og Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for FOA - Social og Sundhed

Slutter ca. kl. 13 - 13.15


Session 4

19. juni

Fredag

11:00

Organiseringen - Hvordan skal det hænge sammen?

Danmarks næste sundhedsvæsen får brug for flere ressourcer end det gamle. Men hvorfra skal ressourcerne komme: andre faggrupper, nye arbejdsgange, ny teknologi – eller hvad?

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Machine learning, algoritmer og kunstig intelligens: Mads Nielsen, professor, KU 

Virtuelle konsultationer og telemedicin: Lars Ehlers, professor, Aalborg Universitet

Kan robotter erstatte menneskelig omsorg: Peter Johannes Schjødt, filosof

Kompetenceudvikling: Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, SDU

Panel: Mads Koch Hansen, læge, tidl. direktør Sygehus Lillebælt og formand for Lægeforeningen, og Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for FOA - Social og Sundhed

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 5

22. juni

Mandag

11:00

Hold sygdommene væk, opdag dem hurtigere, behandl dem i en fart, gerne hjemme

Udfordringerne med de knappe ressourcer kan også afhjælpes ved at ændre behandlingsstrategier. Bedre forebyggelse, screeningsprogrammer, som opdager sygdom tidligt. Vacciner og nye lægemidler kan reducere sygdommenes belastning af sygehuse.

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Screening: Berit Andersen, ledende overlæge, Regionshospitalet Randers, og professor i screening, AUH.

Medicinsk forebyggelse: Steffen Thirstrup, rådgiver ved NDA Advisory og adjung. professor, Københavns Universitet, 

Forebyggelse: Bente Klarlund, professor

Panel: Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, og Eva Aggerholm Sædder, ledende overlæge, klinisk farmakolog, AUH

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 6

24. juni

Onsdag

11:00

Patienternes perspektiv

Hvad med patienterne? Hvis de kunne bestemme, og alting skal bygges op på ny, hvor skulle det næste sundhedsvæsen så sætte ind? Hvad skal styrkes, hvilke kvaliteter er der brug for – og hvad er patienterne gerne fri for? Kan patienterne leve med mere maskinelle løsninger, robotter, dyr medicin? Og hvad med de mest udfordrede patienter og de små diagnoser – for slet ikke at tale om sygdomme som dårligt kan diagnosticeres?

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

De mest udfordrede: Morten Sodemann, professor

De små diagnoser: Leif Vestergaard, medlem af Medicinrådet, medlem af Etisk Råd

De stigmatiserede: Per Nielsen formand for Adipositasforeningen

Kræften: Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse

Psykiatrien: Per Fink, professor, ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital

Panel: Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, og Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 7

26. juni

Fredag

11:00

Løsningslaboratoriet I:

Hvad skal sundhedsvæsenet magte – og hvordan?

Alle input fra sessionernes samles op og drøftes i projektets Løsningslaboratorium. Her er samlet en ekspertgruppe, som samlet set dækker mange kompetencer.

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Bente Klarlund, professor, overlæge på Rigshospitalet, speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin

Leif Vestergaard, medlem af Medicinrådet, medlem af Etisk Råd, tidl. direktør for Kræftens Bekæmpelse

Beth Lilja, overlæge i gynækologi og obstetrik, tidl. direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og tidl. vicedirektør på Sjællands Universitetshospital

Mads Koch Hansen, overlæge, anæstesiolog, tidl. direktør Sygehus Lillebælt og formand for Lægeforeningen

Slutter ca. kl. 12 - 12.15


Session 8

27. august

Torsdag

11:00

Løsningslaboratoriet II:

Løsningskataloget – konkrete initiativer og anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen

Løsningslaboratoriet har henover sommeren arbejdet med at udarbejde et løsningskatalog, som kan præsenteres for offentligheden og som inddrager input fra sessionerne. Hvis der er behov, er ekspertgruppen supplereret med andre eksperter med forstand på spørgsmål, som er bragt op i processen. I denne session fremlægges kataloget og diskuteres med publikum.

Program

Moderator: Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig

Bente Klarlund, professor, overlæge på Rigshospitalet, speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin

Leif Vestergaard, medlem af Medicinrådet, medlem af Etisk Råd, tidl. direktør for Kræftens Bekæmpelse

Beth Lilja, overlæge i gynækologi og obstetrik, tidl. direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og tidl. vicedirektør på Sjællands Universitetshospital

Mads Koch Hansen, overlæge, anæstesiolog, tidl. direktør Sygehus Lillebælt og formand for Lægeforeningen

Slutter ca. kl. 12 - 12.15