DEBATTØRER


I løbet af de otte sessioner deltager en række af Danmarks førende politikere og eksperter på sundhedsområdet.

Lars Løkke Rasmussen

Danmarks tidligere statsminister er bl.a. også tidligere sundhedsminister og drivkraft bag både kræftpakker, strukturreformen og en sundhedsreform, som ikke nåede at blive realiseret, men som ville nedlægge regionerne og skabe et mere centralt sundhedsvæsen.

Carl-Johan Dalgaard

Professoren på Københavns Universitet er overvismand og har fungeret som rådgiver for regeringen. Han er flittigt anvendt i medierne for sine skarpe analyser af coronakrisens konsekvenser. Han er såkaldt makroøkonom med særlige kompetencer, når det gælder vurderinger af, hvor hårdt økonomien er ramt.

Torben Mogensen

Bestyrelsesformanden for Lungeforeningen er speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, dr.med. Han er tidligere vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospitaler og har været en af de mest efterspurgte eksperter under coronakrisen.

Anne-Marie Gerdes

Professoren i genetik er klinikchef på Rigshospitalet og formand for Etisk Råd - og særligt optaget af arbejdet med genetiske data.

Merete Nordentoft

Professoren og overlægen i psykiatri er initiativtager til Danmarks første udgående og opsøgende tilbud til til unge med alvorlige psykiatriske lidelser.

Jes Søgaard

Professoren i sundhedsøkonomi ved SDU er direktør for CPop-centeret som beskæftiger sig med forskning i demografi, aldring og folkesundhed. Han har været cheføkonom i Kræftens Bekæmpelse og han stod bag etableringen af Dansk Sundhedsinstitut (i dag VIVE) og er en skarp iagttager af sundhedsvæsenet med blik for, hvor dygtige vi er også i international sammenhæng.

Leif Vestergaard Pedersen

Den tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse er nu medlem af Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Han er uddannet cand.oecon og har en lang succesrig karriere i Region Midtjylland og omegn. Ekspert med dyb viden om det danske sundhedsvæsen.

Anders Beich

Den praktiserende læge er en kontant formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, og en af de mest brugte eksperter i forbindelse med coronakrisen.

Jesper Fisker

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse har en fortid som direktør for Sundhedsstyrelsen, departementschef i Sundhedsministeriet (og andre ministerier) foruden en fremgangsrig karriere i kommunalverdenen – han kender hjørnerne i sundhedsvæsenet.

Mads Koch Hansen

Speciallægen i anæstesiolog er tidligere direktør for Sygehus Lillebælt samt eks-formand for Lægeforeningen - og ivrig forkæmper for at sikre, at sygehusene lytter til og indretter sig på patienterne.

Anne Skare Nielsen

Fremtidsforskeren er uddannet biolog og kandidat i statskundskab. Hun er en markant debattør og forfatter med et særligt blik for krydsfeltet mellem videnskab og samfund.

Stephanie Lose

Formanden for Region Syddanmark er også formand for Danske Regioner og dermed i centrum for beslutninger om hospitalernes og sundhedsvæsnets økonomi og fremtid.

Jacob Bundsgaard

Aarhus' borgmester siden 2011 er formand i Kommunernes Landsforening (KL) og har dermed fingeren på pulsen i forhold til de kommunale rehabiliteringsopgaver.

Lotte Blicher Mørk

Hospitalspræsten på Rigshospitalet er en flittig debattør - ikke mindst når det gælder palliation.

Torben Klitmøller Hollmann

Sektorformanden for FOA - Social og Sundhed – har en fortid som teamleder for en demensenhed på et plejecenter og leder af et psykiatrisk afsnit.

Mads Nielsen

Professor og leder af Datalogisk Institut på Københavns Universitet er også medstifter af SCIENCE AI Centre og således ekspert på kunstig intelligens, der får en afgørende rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Lars Ehlers

Professoren i sundhedsøkonomi ved Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet, har forstand på evidensbaserede løsninger til sundhedsvæsenet.

Peter Johannes Schjødt

Filosoffen og videnskabsteoretikeren er kommentator, blogger og forfatter med meninger om kvalitet og kompetencer - og mennesker - i sundhedsvæsnet. Har i sin pure ungdom arbejdet som plejer i bl.a. psykiatrien

Berit Andersen

Som ledende overlæge og professor i screeningsadfærd og screeningsprogrammer på Aarhus Universitet er hun ekspert i screeninger og nytten af dem.

Steffen Thirstrup

Rådgiver ved NDA Advisory og adjungeret professor ved Københavns Universitet har en fortid som direktør for Institut for Rationel Farmakoterapi og chef for lægemiddelvurderingen i Sundhedsstyrelsen og dermed en stor indsigt i brug af medicin

Morten Sodemann

Professor og speciallæge i infektionssygdomme er en markant leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og har en enestående indsigt i, hvordan sundhedsindsatsen skal tilpasses personer med anden baggrund end dansk.

Per Nielsen

Ernæringseksperten og fysisk træner er landsformand for Adipositasforeningen, som er for patienter, der lever med svær overvægt, har været svært overvægtig eller er pårørende til svært overvægtige.

Per Fink

Professoren er ledende overlæge og leder af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital har ekspertviden om patienter, som er ramt af fysiske symptomer men som ikke kan diagnosticeres ved traditionelle undersøgelser.

Beth Lilja

Overlægen i gynækologi og obstetrik har en fortid som ivrigt debatterende direktør i og skaber af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og som vicedirektør på Sjællands Universitetshospital. Er ekspert når det gælder patientsikkerhed og systemer, som kan forbedre sikkerheden.

.

Eva Aggerholm Sædder

Som ledende overlæge og klinisk farmakolog ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet samt næstformand for Region Midtjyllands lægemiddelkomité har hun en unik indsigt i ny medicin.

.

Bente Klarlund

Overlægen på Rigshospitalet er professor og speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin samt en af landets mest indsigtsfulde læger når det gælder motion, forebyggelse og folkesundhed.

Deltag i debatten


Har du en mening, et spørgsmål til en af debattørerne eller et input til debatten, er du meget velkommen til at sende os en mail.

Sammen med de to moderatorer, Nynne Bjerre og Elisabeth Tissot Ludvig finder vi ud af om og hvor i forløbet dit indlæg kan være relevant.

Oplysninger

Vi har brug for dit fulde navn, din arbejdsfunktion og arbejdsplads for at kunne gå videre med dit input.