Efter pandemien - Hvad nu, Sundhedsvæsen?

Coronakrisen har i månedsvis præget det danske sundhedsvæsen - og vil gøre det i lang tid efter den måtte være slut.

Krisen har vist, at det danske sundhedsvæsen kan meget mere end vi troede. Fleksibiliteten og forandringsvilligheden har været imponerende – men den har også afsløret mangler.

Det er udgangspunktet for den virtuelle konference Hvad nu - Sundhedsvæsen?

Forud for krisen var Danmark på vej til at indrette sundhedsvæsenet på nye måder. Krisen har vist tiden er løbet fra de ’gamle’ planer. I stedet er der brug for nytænkning.

Nogle initiativer og forandringer er indført overnight som videokonsultationer med praktiserende læger, samarbejde mellem offentlige og private aktører om omlægning af produktion og nye arbejdsgange. Erhvervslivet har taget ansvaret på sig.

Men der er også et efterslæb med ‘sædvanlige’ patienter i sundhedsvæsenet og behov for nye fremtidssikrede måder at organisere og arbejde på.

Det handler denne konference om, og målet er at sætte en positiv og konstruktiv idéudvikling i gang.

Hele processen holdes og dækkes redaktionelt af Sundhedspolitisk Tidsskrift. Udgangspunktet er konstruktivt og handlingsanvisende. Selve debatten følges tæt af debatsitet Sundhedstinget.dk

Undervejs i projektet afholdes der afstemninger og gennemføres undersøgelser, og resultaterne offentliggøres løbende på Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Ideer og anbefalinger fra debatterne samles af fagfolk i et Løsningslaboratorium, som efter konferencen arbejder videre med at konkretisere og formulere deres anbefalinger.

Det hele samles i et Løsningskatalog, som præsenteres i en session efter sommerferien og offentliggøres af Sundhedspolitisk Tidsskrift.

  • Læst: 1748