Apoteka er en dansk virksomhed med en vision om at fremtidens apotek (www.apopro.dk) er digitalt funderet og et integreret led i den samlede sundhedsinfrastruktur.

Vores vision har indtil videre manifesteret sig i to forskellige løsninger:

- Apoteksplatformen der understøtter Apopro Online Apotek– Danmarks første rene digitale apotek. Apopro Online Apotek er på 3 år blevet én af landets største receptekspederende apoteker.

- Et tele-pharmacy medicinhåndteringssystem der digitalt understøtter planlægning, dosering og administration af medicin på plejecentre

Vi bygger digital bro mellem sektor og borger

Fælles for Apoteka ’s løsninger er at de bygger på vores dynamiske IT platform der digitalt integrerer ekspedition af medicin og andre apoteksprodukter med konstant opdateret faglig viden og rådgivning. På apoteksplatformen betyder det eksempelvis at borgeren gennem flere kanaler og gennem hele rejsen fra behovsidentifikation, køb og til levering og opfølgning får personlig og relevant faglig rådgivning. Alle kunder får eksempelvis et personligt brev med relevant viden om deres apotekskøb.

COVID-19 har været med til at tydeliggøre behovet for tele-medicin og bedre understøttelse af sårbare borgere i eget hjem. Vi mener ikke at dette stopper med en lægekonsultation over video, men skal ses som et kontinuum centreret omkring borgerens skiftende behov. Vi udvikler fremtidens apoteksservice, hvor levering af medicin, rådgivning, løbende medicin-gennemgange og andre services såsom relevante påmindelser løbende følger borgerens behov.

Fremtidens apotek er her allerede – det hedder Apopro Online Apotek – og sammen ser vi frem til at bidrage til at Danmarks får verdens bedste sundhedsinfrastruktur.